Materinský jazyk Slovenčina cieľový aj zdrojový
Natívny (prirodzený/rodný) Čeština cieľový aj zdrojový
 
Pracovný jazyk 1 Angličtina zdrojový aj cieľový
Pracovný jazyk 2 Nemčina zdrojový aj cieľový
Pracovný jazyk 3 Ruština zdrojový aj cieľový

Ďalšie pracovné jazyky:
Poľština, Maďarčina, Francúzština, Taliančina, Španielčina, Esperanto, Japončina.