Preklady textov a dokumentov:
 • dokumenty rôzneho zamerania
 • rôzne druhy formátov dokumentov
 • užívateľské manuály
 • zmluvy
 • odborné texty
 • technická dokumentácia
 • marketingový materiál
Lokalizácia:
 • webové prezentácie
 • softvérové aplikácie
 • dokumentácia
 • manuály a podobné materiály
 • on-line nápovede
DTP (Desk-Top Publishing):
 • spracovanie textov v rôznych formátoch, rôznych textových editorov a grafických programov
 • výsledok identický s originálnou predlohou
Oblasti / Odbory:
 • výpočtová technika (PC)
 • informačné technológie (PC)
 • software & hardware
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • automobilový priemysel
 • doprava
 • strojné zariadenia
 • zdravotníctvo
 • potravinárske a poľnohospodárske výrobky
 • životné prostredie
 • energia
 • obchodná a administratívna korešpondencia
 • verejná politika a ekonomika
Kompletná realizácia www stránok (web-building & web-design):
 • vytvorenie plne funkčnej verzie www stránky v rôznych jazykových mutáciách