Okrem konvenčných textových a grafických editorov (MS Office Word, Excel, PowerPoint) pri vypracovávaní prekladov používam hlavne softvérové nástroje pre počítačom podporovaný preklad C.A.T. (Computer Aided/Assisted Translation), ktoré sú zárukou vysokej kvality prekladu.
SDL Trados Studio 2019 Trados-8 (2007) HyperHub
SDL Trados Studio 2017 Transit-NXT Idiom
SDL Trados Studio 2015 Transit Fortis
SDL Trados Studio 2014 MemoQ WordFast Pro
SDL Trados Studio 2011 Across IBM-Translation Manager
SDL Trados Studio 2009 XLiFF editor Logos Mneme
MemSource SDLX DejaVu (Náhľad neskôr)
Nástroje pre počítačom podporovaný preklad (C.A.T.) zabezpečujú:
 • dodržiavanie jednotnej terminológie
 • konzistentný preklad
 • všeobecnú celkovú vysokú kvalitu
 • úsporu nákladov a času
 • retransformáciu medzi kompatibilnými nástrojmi
Prekladová pamäť TM (Translation Memory) {ktorá je súčasťou CAT} je vhodná obzvlášť, no nie len pre:
 • technickú dokumentáciu
 • dokumenty, ktoré obsahujú opakujúce sa texty
 • dokumentáciu k software a užívateľské manuály
Ďalší softvér, ktorý používam:
 Grafika - (foto + DTP) softvér / editory:
 • Adobe Photoshop CC
 • Adobe InDesign CC
 • Adobe illustrator CC
 • eXtreme Designer
 • Corel Draw X6
 • Adobe Flash CC / SwishMax4
 Softvér / editory na tvorbu a dizajn webstránok (HTML/JavaScript):
 • Brackets
 • MS Expression Web 4 (FrontPage)
 • Notepad++ (NPP)
 • Adobe Dreamweaver CC