1 Ukážka prekladu inštalácie elektro-mechanického technického zariadenia. EN > SK
2 Ukážka prekladu technických informácií výrobcu nákladných vozidiel. EN > SK
3 Ukážka prekladu bankových procedúr. EN > SK
4 Ukážka prekladu programového software. EN > SK
5 Preklad popisu elektro-technického zariadenia. EN > SK
6 Ukážka prekladu popisu elektro-mechanického technického zariadenia. EN > SK
7 Ukážka prekladu lekárskeho počítačového software pre mikrobiologickú diagnostiku. EN > SK
8 Ukážka prekladu pre Európsky Parlament. EN > SK
9 Ukážka predlohy technologického systému Siemens na preklad do SK. EN    
10 Ukážka prekladu lekárskeho zariadenia Olympus.     SK