Z každého z niekoľkých posledných rokov vyberám ako príklad z najrozsiahlejších, resp. najnáročnejších projektov:

2001:
preklad manuálu k laserovému zariadeniu CLC1100 pre firmu Canon; 31000 slov v Transite

2002:
preklad manuálu k laserovému zariadeniu iR2200i/3300i pre firmu Canon; 48000 slov v Transite

2003:
• preklad technických príručiek pre výrobcu automobilov Scania;
   83 NS (normostrán) v MS-Office (pozri Ukážky-2)
• preklad softvéru pre firmu z Hong Kongu; 42534 slov v IBM-TM (pozri Ukážky-4)

2004:
   preklad lekárskeho počítačového softvéru pre mikrobiologickú diagnostiku;
   cca 100 000 slov v Tradose (pozri Ukážky-7)

2005:
   preklad dokumentácie Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci pre Európsky Parlament,
   cca 25000 slov v MS Word / priamy prepis (pozri Ukážky-8)

2012:
• preklad technologického systému Siemens, cca 10 000 slov, Trados 8 (pozri Ukážky-9)
• preklad lekárskych a chirurgických zariadení Olympus,
   cca 10 000 slov, Trados 8, Trados Studio 2009, Across (pozri Ukážky-10)